Politika zaštite osobnih podataka

U nastavku se nalazi naša Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima.

ATAL GROUP d.o.o. (dalje u tekstu „mi“, uključujući „nas“, sa sjedištem: Tvornička br. 6, 71000 Sarajevo, registarski broj: 4201028370008, telefonski broj: +387 33 768-655) pridaje veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka.

U ovoj izjavi o privatnosti navedene su informacije o načinu na koji postupamo s osobnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju tokom vašega posjeta mrežnim stranicama dragstor.ba i kada naručujete u našoj mrežnoj trgovini.

Svaka obrada podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11), kao i podzakonskim aktima.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom svojih podataka, obratite nam se na elektronsku adresu: shop@dragstor.ba ili putem telefona na br. 033 768-655.

Pružanjem svojih osobnih podataka prihvaćate našu Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima te pristajete da prikupljamo, upotrebljavamo i otkrivamo vaše osobne podatke u skladu s ovom Obavijesti o zaštiti privatnosti i kolačićima. Ako se ne slažete s ovom Obavijesti, nemojte nam dati svoje osobne podatke.

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima obuhvaća sljedeća područja:

 • Što su osobni podaci?
 • Osobni podaci koje dobivamo od vas i upotreba prikupljenih podataka
 • Pravila o kolačićima
 • Kako štitimo vaše osobne podatke?
 • Kako nam se možete obratiti i koja su vaša prava na pristup i posuvremenjivanje vaših osobnih podataka?
 • Kako će se donositi izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima?

Što su osobni podaci?

Osobni podatak znači bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet lica. u skladu s Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, primjerice ime, e-adresa i telefonski broj. Imamo razne automatizirane sustave za administraciju, pohranu i obradu podataka svojih kupaca i upotrebljavamo ih u različite svrhe (npr. pružanje usluge svoje mrežne trgovine, obrada narudžbe ili slanje biltena).

Određeni osobni podaci moraju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati prilikom posjeta našoj mrežnoj trgovini te radi obrade i izvršenja vaše narudžbe. Ostali podaci koji se ne moraju obrađivati radi izvršenja vaše narudžbe, stoga se ugovor obrađuje zbog naših legitimnih interesa.

Izbrisat ćemo vaše osobne podatke čim svrha obrade prestane vrijediti ako mi kao voditelj obrade podataka nismo obvezni prema zakonu čuvati podatke nakon razdoblja koje je potrebno za ispunjenje svrhe. Nadalje, zadržavamo pravo pohranjivanja vaših osobnih podataka sve dok su protiv nas istaknuti konkretni pravni zahtjevi i potrebno je čuvati podatke.

      I) Aktivnosti obrade

Imajte na umu da, ovisno o dizajnu mrežne trgovine i mrežnih stranica, informacije o korisničkoj podršci, obrascu za kontakt i marketinškim aktivnostima i, ako je primjenjivo, slanju biltena također trebaju biti navedene kao odvojene aktivnosti obrade prema shemi u nastavku. To može uključivati, ali ne ograničavajući se na aktivnosti obrade podataka, korisničku podršku, obrazac za kontakt, marketinške aktivnosti i, ako je primjenjivo, slanje biltena. Ako se podaci obrađuju u svrhu ciljanoga marketinga, potrebne su dodatne informacije i dobivanje saglasnosti.

Konkretno, postoje sljedeće aktivnosti obrade podataka:

        1. Posjet mrežnim stranicama

Prilikom posjeta našim mrežnim stranicama obrađuju se osobni podaci.

        a) Opseg obrade osobnih podataka

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, automatski prikupljamo i pohranjujemo informacije koje nam vaš preglednik automatski šalje u takozvane datoteke zapisa poslužitelja. Te su informacije sljedeće:

 • vrsta preglednika

 • inačica preglednika

 • operativni sustav koji se upotrebljava

 • URL uputitelj

 • ime računala s kojega se pristupa

 • datum i vrijeme zahtjeva poslužitelja

 • IP adresa.

        b) Svrha obrade podataka

Te podatke obrađujemo za potrebe IT usluga radi bilježenja upotrebe sustava, postupka odobrenja i procjene datoteka zapisa poslužitelja u svrhu analize problema i zaštite informacija. Ako nam ne pružite svoje podatke, pristup možda neće biti moguć u određenim okolnostima.

        c) Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Obrada gore navedenih podataka u našemu je legitimnom interesu kao operatera mrežnih stranica u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. U načelu, pojedinačni zapisi podataka nisu spojeni, ali zadržavamo pravo procijeniti podatke u slučaju konkretnih naznaka nezakonite uporabe, osobito štetnih napada.

Možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH u bilo kojemu trenutku navodeći razloge.. Svoj prigovor pošaljite na elektronsku adresu: shop@dragstor.ba.

Primatelji osobnih podataka

           (i) Legitimni interesi

Zadržavamo pravo na otkrivanje podataka koji se obrađuju u ovu svrhu nadležnim tijelima i sudovima u slučaju osnovane sumnje. To je zbog našega legitimnog interesa za pravilan kazneni progon u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

           (ii) Pružatelji usluga

Za rad naših mrežnih stranica, uključujući smještaj (engl. hosting), i radi osiguranja sigurnosti naših IT sustava upotrebljavamo sljedeće pružatelje usluga koji mogu, u određenim okolnostima, dobiti pristup vašim osobnim podacima:

 1. pravni subjekt Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

 2. pravni subjekt CCB Management Services GmbH

 3. pravni subjekt Scale Focus AD.

Navedeni pružatelji usluga ugovorno su obvezni uvijek štititi vaše osobne podatke, poduzimati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u vezi sa sigurnošću podataka i ni pod kojim uvjetima ne obrađivati vaše podatke u vlastite svrhe ili otkrivati vaše osobne podatke trećim stranama.

        d) Trajanje razdoblja pohrane

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu automatski se pohranjuju 12 mjeseciAko imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i proslijedimo podatke nadležnim tijelima i sudovima, podaci će biti pohranjeni na zasebnome mediju podataka i izbrisani nakon okončanja pravnoga postupka.

       e) Daljnja obrada podataka

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu neće se obrađivati u druge svrhe.

       f) Automatizirano donošenje odluka

Podaci koji se obrađuju kada posjetite naše mrežne stranice ne obrađuju se radi automatiziranoga donošenja odluka te ne provodimo takozvanu „izradu profila“.

       2. Mrežna trgovina i narudžbe

Sljedeći se podaci obrađuju tijekom posjeta našoj mrežnoj trgovini i svakoga naručivanja u mrežnoj trgovini.

       a) Opseg obrade osobnih podataka

Prikupljamo, stvaramo i obrađujemo sljedeće osobne podatke tijekom posjeta i za obradu narudžbi:

Napominjemo da se ovaj popis u svakome slučaju mora prilagoditi stvarnome dizajnu mrežne trgovine, a time i aktivnosti obrade podataka.

     (i) U svojoj mrežnoj trgovini tražimo da za registraciju korisničkoga računa navedete sljedeće osobne podatke: titulu, ime, prezime, naziv tvrtke, adresu za dostavu, adresu za ispostavu računa, e-adresu, korisničko ime, zaporku, područja interesa.

     (ii) Za pristup korisničkome računu tražimo da unesete svoje korisničko ime i zaporku. Tijekom prijave obrađuju se datum i vrijeme prijave i odjave te vrijeme provedeno u mrežnoj trgovini.

     (iii) Kupnja proizvoda na koje se primjenjuje dobno ograničenje zahtijeva navođenje datuma rođenja kupca čim se proizvod doda u košaricu i prilikom naručivanja.

   (iv) Osim toga, tijekom procesa naručivanja automatski prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke: informacije o zadanim narudžbama, informacije o načinu isporuke i adresi, podatke zapisnika o datumu posljednje radnje na korisničkome računu, status narudžbe u mrežnoj trgovini, informacije o odabranome načinu plaćanja, informacije o bankovnim podacima, informacije o uplatama, informacije o obratnim transakcijama.

     (v) Ako odaberete mogućnost plaćanja na računu, prikupljamo vaše identifikacijske podatke, a to su ime, prezime, broj službene identifikacijske isprave s fotografijom, tijelo koje je izdalo iskaznicu i datum izdavanja.

        b) Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obrada kupčevih podataka provodi se radi upravljanja registracijom u mrežnoj trgovini i obrade narudžbi i povrata na internetu. Potencijalni kupac može se registrirati internetski kao korisnik i na taj način otvoriti korisnički račun koji mu omogućava naručivanje i obavljanje drugih funkcija. Ti podaci, koji su potrebni za registraciju i za obradu narudžbe, upotrebljavaju se samo u tu svrhu.

       c) Pravne osnove za obradu osobnih podataka

       (i) Obrada osobnih podataka potrebna je za upotrebu mrežne trgovine i obradu narudžbe; pravna je osnova za obradu osobnih podataka provedba (pred)ugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) . Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. To vrijedi i ako odaberete mogućnost plaćanja na računu. U tome se slučaju vaši identifikacijski podaci obrađuju i prosljeđuju pružatelju usluga platnoga prometa […].

Gore navedeni podaci nužni su za sklapanje ugovora. Nepružanje osobnih podataka znači da ne možemo sklopiti ugovorni odnos.

         (ii) Ako naručite proizvode na koje se primjenjuje dobno ograničenje, vaš datum rođenja obrađuje se kao datum provjere kako bismo ispunili svoje pravne obveze u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

        d) Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke otkrivamo nekoliko primatelja na temelju nužnoga poznavanja (engl. need to know) tijekom obrade narudžbi u svojoj mrežnoj trgovini.

          (i) Pravne osnove

Na temelju pravnih odredbi prema članku 6. stavku 1. točki (a) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, obvezni smo osobne podatke otkriti sljedećim primateljima:

 • pravni subjekt Scale Focus AD
 • pružatelj platnih usluga koji je odabralo veleprodajno društvo.

         (i) Legitimni interesi

Nadalje, zadržavamo pravo na prosljeđivanje podataka koji se prikupljaju u ovu svrhu nadležnim tijelima i sudovima. To je zbog našega legitimnog interesa za pravilan kazneni progon u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Prijenos u treće zemlje

U određenim okolnostima osobni se podaci mogu prenijeti u treće zemlje koje ne primjenjuju iste standarde zaštite podataka koji se primjenjuju unutar Europske unije. Ako je to slučaj, prijenos podataka podliježe strožim uvjetima. Ako se primatelj nalazi u državi za koju Europska komisija nije donijela odluku o primjerenosti, prijenos se ostvaruje uz odgovarajuća jamstva koja smo stvorili u skladu s člankom 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH ili na temelju prijenosa radi ispunjenja (pred)ugovornih obveza u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (c) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

         (ii) Pružatelji usluga (ako je primjenjivo)

Kako bismo osigurali izvršavanje svojih usluga, posebno upotrebljavamo pružatelje usluga koji nas podržavaju u ostvarivanju neometanih i učinkovitih internih procedura. To su:

 1. pravni subjekt Coca Cola HBC (poslovna jedinica)

 2. pravni subjekt CCB Management Services GmbH

 3. pravni subjekt Scale Focus AD.

Pružatelji usluga ugovorno su obvezni uvijek štititi vaše osobne podatke, poduzimati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u vezi sa sigurnošću podataka i ni pod kojim uvjetima ne obrađivati vaše podatke u vlastite svrhe ili ih prosljeđivati trećim stranama.

        e) Trajanje razdoblja pohrane

Osobni se podaci pohranjuju do prekida odnosa s kupcem ili do zatvaranja korisničkoga računa ili do povlačenja saglasnosti (u slučaju da se osobni podaci obrađuju na temelju saglasnosti). Međutim, obvezni smo pohranjivati posebice podatke koji se odnose na oporezivanje u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji FbiH („Službene novine FBiH“ broj: 83/09) i poslovnim dopisima prema Zakon o obligacionim odnosima FBIH najmanje 3 godine. Osim toga, podaci će se čuvati sve dok su protiv nas istaknuta konkretna potraživanja. Ako imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i proslijedimo podatke nadležnim tijelima i sudovima, podaci će biti pohranjeni na zasebnome mediju podataka i izbrisani nakon okončanja pravnoga postupka.

       f) Daljnja obrada podataka

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu neće se obrađivati u druge svrhe.

       a) Automatizirano donošenje odluka

Podaci koji se obrađuju kada posjetite naše mrežne stranice ne obrađuju se radi automatiziranoga donošenja odluka te ne provodimo takozvanu „izradu profila“.

Pravila o kolačićima

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, tehničke informacije pohranjuju se na vašemu krajnjem uređaju u obliku takozvanoga kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mrežna stranica ostavlja na računalu vašega terminalnog uređaja kada je posjetite. Upotrebljavamo kolačiće kako bismo osigurali da naše mrežne stranice i naše usluge možete upotrebljavati na zadovoljavajući način. Također imate mogućnost upotrebljavati naše mrežne stranice bez upotrebe kolačića, ali imajte na umu da je raspon funkcija u tom slučaju ograničen.

Ovisno o tome koliko se dugo zadržavaju, kolačići se dijele na privremene kolačiće i stalne kolačiće.

 • Privremeni kolačići  ovi su kolačići privremeni i istječu nakon što zatvorite preglednik (ili nakon završetka sesije).

 • Stalni kolačići  ova kategorija obuhvaća sve kolačiće koji ostaju na vašemu tvrdom disku dok ih ne obrišete ili dok ih ne obriše vaš preglednik, ovisno o datumu isteka kolačića. U kodu svih stalnih kolačića zapisan je datum isteka, ali njihovo trajanje može se razlikovati.

Prihvaćanjem obavijesti o privatnosti i kolačićima upotrebljavaju se sljedeći kolačići:

 • Nužni kolačići – ovi su kolačići ključni za pregledavanje mrežnih stranica i upotrebu njihovih značajki, kao što su pristupanje zaštićenim dijelovima mrežnih stranica i naručivanje. Kolačići koji omogućavaju mrežnim trgovinama zadržavanje proizvoda u vašoj košarici. U tablici u nastavku nalazi se potpuni popis kolačića:

 

Ime kolačića Opis Trajanje
catAccCookies Kolačić koji se koristi kao zapis potvrde da se na stranici koriste kolačići 1 mjesec
woocommerce_age_confirmed Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda 1 dan
woocommerce_cart_hash Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda 1 dan
woocommerce_items_in_cart Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda 1 dan
woocommerce_post_code_autopopup Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda 1 dan
wp_cerber_ * Automatizirani slučajni identifikacijski broj koji se koristi za sigurnosne protokole 1 dan
wp_cerber_* Automatizirani slučajni identifikacijski broj koji se koristi za sigurnosne protokole 1 dan
wp_woocommerce_session_* Nužni kolačići koji se koriste radi WordPress funkcionalnosti sesija
wordpress_*, wp_*, wp-*, wordpresspass_*, wordpressuser_* Kolačići koje koristi trgovina za identifikaciju prijavljenih korisnika. sesija
w3tc_* Kolačić koji koristi trgovina za upravljanje isporukom sredstava korisnicima. sesija

 

 • Strogo potrebni kolačići treće strane – ova vrsta kolačića se koristi kada karakteristika ili funkcionalnost stranice ovise o vanjskoj usluzi, na primjer, reCAPTCHA za zaštitu podataka iz obrazaca.

  Pogledajte tablicu ispod za potpuni popis ovih kolačića:

Ime kolačića Opis Trajanje
NID Ova domena je u vlasništvu Google Inc. Ovaj specifični kolačić koristi se u trgovini za reCAPTCHA funkcionalnost zbog zaštite obrazaca za kontakt i podataka. 6 mjeseci

Možete spriječiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na svojemu pregledniku, međutim, imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći u potpunosti upotrebljavati funkcionalnost ovih mrežnih stranica.

Kako omogućiti odnosno onemogućiti kolačiće?

Ako ste prihvatili našu obavijest o privatnosti i kolačićima, prihvaćate upotrebu ovih kolačića. Većina preglednika prema zadanim postavkama prihvaća sve kolačiće. Međutim, imate mogućnost postaviti preglednik da prikazuje kolačiće prije nego što se spreme, da prihvati ili odbije samo određene kolačiće ili da općenito odbije kolačiće. Ako se usprotivite upotrebi pojedinačnih kolačića ili ih deaktivirate (jednokratno onemogućivanje), može doći do funkcionalnih ograničenja naših mrežnih stranica i neispravnosti usluga.

Moramo vas obavijestiti da se prilagođavanje postavki odnosi samo na preglednik koji trenutačno upotrebljavate. Ako upotrebljavate drugi preglednik ili mijenjate svoj uređaj, morate iznova prilagoditi postavke. Nadalje, u bilo kojemu trenutku možete izbrisati kolačiće sa svojega medija za pohranu. Informacije o postavkama kolačića, tome kako ih promijeniti i kako izbrisati kolačiće možete pronaći u funkciji za pomoć koju nudi vaš internetski preglednik.

Više je načina za upravljanje kolačićima. Više o tim funkcijama možete pronaći u uputama svojega preglednika ili na zaslonu za pomoć. Primjerice, u Internet Exploreru možete otići na Alate / Internetske opcije / kartice Sigurnost i Privatnost kako biste preglednik prilagodili svojim očekivanjima. Ako upotrebljavate različita računala na različitim mjestima, morate paziti da svaki preglednik prilagodite svojim željenim postavkama u vezi s kolačićima.

Neki moderni preglednici imaju značajku kojom se analiziraju pravila privatnosti mrežnih stranica i koja korisnicima omogućava kontrolu vlastitih potreba u vezi s privatnošću. Poznate su kao P3P značajke (Privacy Preferences Platform).

Možete jednostavno izbrisati sve kolačiće koji su instalirani u mapi s kolačićima svojega preglednika. Primjerice, ako upotrebljavate Microsoft Windows Explorer:

 • Otvorite „Windows Explorer“.
 • Pritisnite na gumb „Search“ (Pretraži) na alatnoj traci.
 • U okvir za pretragu za „Folders and Files“ (Mape i datoteke) upišite „cookie“ (kolačić).
 • U okviru „Look in“ (Traži u) odaberite „My Computer“ (Moje računalo).
 • Na mapama koje su pronađene dvaput pritisnite „Search Now“ (Pretraži sad).
 • Select“ (Odaberi) bilo koju datoteku kolačića.
 • Pritisnite gumb „Delete“ (Izbriši) na tipkovnici.

Ako ne upotrebljavate Microsoft Windows Explorer, trebate odabrati „cookies“ (kolačiće) u funkciji „Help“ (Pomoć) kako biste dobili informacije o mjestu na kojemu se nalazi mapa s kolačićima.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Korisnici do 16 godina starosti

Ako imate 16 godina ili manje, morate dobiti dopuštenje roditelja ili staratelja prije nego što nam date bilo kakve osobne podatke. Korisnici bez toga pristanka ne smiju nam davati osobne podatke.

Druge mrežne stranice

Naše mrežne stranice sadržavaju poveznice na druge mrežne stranice koje su izvan naše kontrole te nisu obuhvaćene ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti i kolačićima. Ako pristupite drugim mrežnim stranicama s pomoću navedenih poveznica, subjekti koji upravljaju tim mrežnim stranicama mogu od vas prikupiti informacije i upotrebljavati ih u skladu sa svojim pravilima o zaštiti privatnosti koja se mogu razlikovati od naših. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za njihova pravila ili obrađivanje vaših osobnih podataka. Molimo vas da pročitate obavijesti o zaštiti privatnosti i kolačićima i uvjete i odredbe svih mrežnih stranica trećih strana za koje navodimo poveznice ili referencije ili koje su povezane s našim mrežnim stranicama prije nego što im pružite svoje osobne podatke.

Sigurnost prikupljenih podataka i zadržavanje podataka

Primjenjujemo stroge fizičke, elektroničke i administrativne sigurnosne mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od pristupa neovlaštenih osoba te od neovlaštene obrade, slučajnoga gubitka, uništenja i oštećenja, i na mreži i izvan nje. Vaše ćemo podatke zadržati koliko je god to nužno za navedenu svrhu prikupljanja, a nakon toga ćemo ih zadržati koliko je god to propisano zakonom.

ATAL GROUP d.o.o. zadržava osobne podatke u obliku koji omogućava identifikaciju samo u razdoblju koje je nužno kako je utvrđeno u svrhu obrade za koju se podaci prikupljaju.

ATAL GROUP d.o.o. ne smije čuvati osobne podatke dulje nego što je to potrebno radi ispunjenja utvrđenih zakonitih poslovnih svrha ili onoliko dugo koliko to zahtijeva važeći zakon.

ATAL GROUP d.o.o. utvrđuje razdoblje zadržavanja osobnih podataka u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima kao dio evidencije aktivnosti obrade.

ATAL GROUP d.o.o. mora opravdati zahtjeve za zadržavanje osobnih podataka u razdobljima duljim od najduljega razdoblja zadržavanja prema poslovnim i regulatornim zahtjevima ako je to potrebno.

Neki se podaci moraju zadržati kako bi se zaštitili interesi društva, sačuvali dokazi i općenito poštovale dobre poslovne prakse. Neki razlozi za zadržavanje podataka uključuju:

 • sudske sporove
 • istraživanje nesreća
 • istraživanje sigurnosnih incidenata
 • regulatorne zahtjeve
 • zaštitu intelektualnoga vlasništva.

Prijenosi na internetu i odricanje od odgovornosti

Premda ATAL GROUP d.o.o. primjenjuje razumne mjere za zaštitu od virusa i drugih štetnih sastavnica, priroda je interneta takva da je nemoguće osigurati da vaš pristup mrežnim stranicama prođe bez prekida ili pogrešaka ili da ove mrežne stranice, njihovi poslužitelji ili e-poruke koje šaljemo ne sadržavaju viruse ili druge štetne sastavnice.

Kako nam se možete obratiti i koja su vaša prava na pristup i osuvremenjivanje vaših osobnih podataka?

      II) Prava ispitanika

Kao ispitanik na kojega utječu naše aktivnosti obrade podataka možete ostvariti sljedeća prava:

        a) Pravo pristupa

Imate pravo pristupa svim osobnim podacima, zajedno s dodatnim informacijama, kao što su svrhe u koje su podaci obrađeni, kao i primatelji, kriteriji za utvrđivanje trajanja zadržavanja, postojanje prava na brisanje i ispravak, prava na ograničavanje ili prava na prigovor na obradu, postojanje prava na podnošenje pritužbe, informacije o podrijetlu ili izvoru podataka i informacije o automatiziranome donošenju odluka, uključujući uključenu logiku. Osim toga, imate pravo na pristup informacijama o tome hoće li se osobni podaci prenositi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući pravo da budete informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

       b) Pravo na ispravak i pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih podataka. U određenim okolnostima, primjerice kada je točnost podataka sporna, imate pravo zahtijevati ograničenje aktivnosti obrade podataka sve dok se ne provjeri ispravnost tako da se podaci mogu obrađivati samo uz prethodnu privolu ili u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnoga javnog interesa.

       c) Pravo na prenosivost podataka

Možda će biti potrebno da vi – ili, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo, treća strana – primite kopiju osobnih podataka u strukturiranome, uobičajenom i strojno čitljivom obliku, u mjeri u kojoj su nam stavljeni na raspolaganje.

       d) Pravo na brisanje

Možete ostvariti pravo da zahtijevate brisanje osobnih podataka u određenim okolnostima, primjerice kada se osobni podaci ne obrađuju u skladu sa zahtjevima zaštite podataka.

       e) Pravo na prigovor

Imate pravo u bilo kojemu trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka iz razloga koji se odnose na određenu situaciju. U slučaju prigovora više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako se može dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze ispitanikove interese, njegova prava i njegove slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

       f) Pravo na povlačenje saglasnosti

Možete ostvariti pravo na povlačenje prethodne saglasnosti za aktivnosti obrade podataka bez navođenja razloga slanjem povlačenja saglasnosti na adresu: shop@dragstor.ba ili putem web formulara. Povlačenje saglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju saglasnosti obavljala do njezina povlačenja.

       g) Nadzorno tijelo

Kako će se donositi izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima?

Ovu Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima provjeravajte s vremena na vrijeme kako biste vidjeli eventualne promjene. Iako zadržavamo pravo na promjene i nadopune ovih pravila, o svim ćemo vas značajnim promjenama obavijestiti najmanje 30 dana nakon promjene na mrežnim stranicama i, kada je to primjenjivo, e-poštom.